Products

Warunki Lebara unlimited

Lebara Unlimited

Oferta Unlimited Lebara traci ważność 30 dni po jej aktywacji. Zawiera 1000 minut połączeń z numerami stacjonarnymi i komórkowymi w Holandii i do Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Hong-Kongu, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Korei Południowej, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malezji, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz z numerami stacjonarnymi w Turcji i Maroku. Ponadto dostajesz 1 GB transferu danych. Połączenia z Lebara na inne holenderskie numery Lebara na terenie Holandii są darmowe przez okres 30 dni od ostatniego doładowania. Obowiązują zasady właściwego użytkowania 5.000 minut w ciągu 30 dni. Po upływie darmowego okresu obowiązują standardowe stawki za połączenia. Opłaty naliczane są za minutę. Opłaty za wszystkie inne połączenia, SMS-y i MMS-y oraz transmisję danych powyżej 1 GB są rozliczane w standardowych stawkach sieci Lebara i potrącane z normalnego kredytu na połączenia. Z wykluczeniem roamingu i płatnych usług oraz numerów informacji. Produkty firmy Lebara są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być używane do celów komercyjnych. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Warunki mogą ulec zmianie i mogą zawierać błędy powstałe podczas drukowania.

Jeśli Lebara Unlimited zostanie doladowana w okresie, w którym aktualna Lebara Unlimited jest nadal aktywna, nowe doładowanie zostanie umieszczone w kolejce.Nowy pakiet zostanie aktywowany automatycznie po wygaśnięciu aktualnego pakietu.

 

Nummerbehoud

  1. Twój pakiet internetowy wygasa o 23:59, 30 dni od dnia aktywacji. Pakiet nie odnawia się automatycznie.
  2. Pakiet internetowy przeznaczony jest do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
  3. Uo upływie 30 dni ważności pakietu lub po wykorzystaniu pełnego kredytu pakietu na przesyłanie danych, będziesz obciążany kosztami według standardowej stawki za przesyłanie danych przez urządzenia mobilne.
  4. Warunki zastosowania: odwiedź www.lebara.nl/algemenevoorwaarden

 

Warunki Lebara One

When doing a top up with the Lebara One voucher you will always call and SMS against the low Lebara One rates. Lebara One call credit is not being doubled when doing a top up. A start rate of 12ct per call applies to all Lebara One calls. For the free Lebara to Lebara calls no start rate is charged. Rates are charged per minute. All details and rates for Lebara One can be found at www.lebara.nl/one. Calling from Lebara to other Dutch Lebara numbers within the Netherlands is free for 30 days after the last top up. A fair use policy of 5,000 minutes per 30 days does apply. After the free period standard Lebara rates for calling mobiles apply. Rates are charged per minute. Lebara products are intended for personal use only and may not be used for commercial purposes. No rights can be derived from this publication. Subject to change and errors.

 

International Pakiety

Red, Green & Yellow Pakiety

Twój pakiet wygasa 30 dni po aktywacji. Za wszystkie inne połączenia, wiadomości SMS i MMS oraz za korzystanie z Internetu (po wykorzystaniu danych z pakietu) pobierane są standardowe stawki z Twojego regularnego kredytu na połączenia. Nie dotyczy to roamingu oraz płatnych usług i numerów informacyjnych. Produkty Lebary są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Treść niniejszej publikacji nie stanowi podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian oraz błędów w druku. Aby zapoznać się z wszystkimi zasadami i warunkami oraz taryfami, proszę odwiedzić stronę www.lebara.nl/pl.

Philippines Pakiet

Twój pakiet wygasa 30 dni po aktywacji. Za wszystkie inne połączenia, wiadomości SMS i MMS oraz za korzystanie z Internetu (po wykorzystaniu danych z pakietu) pobierane są standardowe stawki z Twojego regularnego kredytu na połączenia. Nie dotyczy to roamingu oraz płatnych usług i numerów informacyjnych. Połączenia oraz wysyłanie wiadomości tekstowych z Lebary do innych holenderskich numerów w sieci Lebara na terenie Holandii są darmowe w ciągu 30 dni. Polityka dozwolonego użytku ma zastosowanie. Produkty Lebary są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Treść niniejszej publikacji nie stanowi podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian oraz błędów w druku. Aby zapoznać się z wszystkimi zasadami i warunkami oraz taryfami, proszę odwiedzić stronę www.lebara.nl/pl.