Promotions

Warunki usługi Doładowanie w formie zaliczki

1.1 Gdy nie posiadasz już środków na koncie oraz nie masz możliwości ponownego doładowania konta, istnieje możliwość skorzystania z usługi Doładowanie w formie zaliczki. Każdy Klient może otrzymać zaliczkę w wysokości maks. €10. Za skorzystanie z tej usługi Klient jest zobowiązany zapłacić dodatkową opłatę w wysokości nie przekraczającej 20% wysokości przyznanej zaliczki. Zarówno wysokość przyznanej zaliczki jak i wysokość opłaty za usługę zostaną w sposób jasny określone w treści SMS-a.
1.2 Niniejsza usługa ma zastosowanie jedynie do doładowania 10=20, a nie dotyczy produktów Lebara One.
1.3 Jeśli Klient podejmie decyzję skorzystania z oferowanej usługi, kwota udzielonej zaliczki wraz ze stosowną opłatą za usługę zostaną pobrane z pierwszego doładowania następującego po skorzystaniu z usługi.
1.4 Aby skorzystać z niniejszej usługi, należy wysłać SMS-a o treści EUR pod bezpłatny numer 8800. Istnieje również możliwość skorzystania z odpłatnej usługi Automatycznego doładowania w formie zaliczki, która polega na automatycznym zasilaniu konta, za każdym razem kiedy stan środków na koncie jest zbyt niski. Aby móc korzystać z usługi autodoładowania należy się zameldować, wysyłając SMS-a o treści AUTO pod numer 8800. Aby zakończyć korzystanie z usługi, należy się wymeldować, wysyłając SMS-a o treści AUTO*STOP pod numer 8800.
1.5 Lebara ma prawo do decydowania czy dany Klient kwalifikuje się do otrzymania doładowania w formie zaliczki.
1.6 Doładowanie w formie zaliczki jest ważne przez 90 dni.
1.7 Doładowanie w formie zaliczki może być wykorzystane wyłącznie na rozmowy, SMS-y, Internet oraz połączenia z Biurem Obsługi Klienta a nie dotyczy usługi Roaming, pakietów internetowych, usługi Poczty Głosowej oraz numerów premium.
1.8 Doładowanie w formie zaliczki jest dostępne bezpośrednio po jej otrzymaniu.
1.9 Lebara ma prawo w każdym momencie zatrzymać lub usunąć usługę.
1.10 Lebara jest uprawniona do zakończenia usługi, jeśli istnieje podejrzenie naruszenia niniejszych warunków ogólnych, oszustwa lub nieuprawnionego korzystania z usługi.
1.11 Warunki Ogólne Lebara mają również zastosowanie dla niniejszej usługi: www.lebara.nl/AlgemeneVoorwaarden. W przypadku pojawienia się niezgodności pomiędzy Warunkami usługi Doładowanie w formie zaliczki a Warunkami Ogólnymi Lebara, wówczas zastosowanie mają Warunki Ogólne. Co oznacza, że Warunki Ogólne mają pierwszeństwo przed warunkami korzystania z usługi.