Warunki

Warunki korzystania z Usługi Roaming

Aby się zameldować, należy wysłać SMS o treści ROAMING pod numer 8800. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji, możesz w ramach usługi Lebara One dzwonić za jedyne 9 centów za minutę, odbierać bezpłatnie połączenia oraz SMSować do Holandii oraz innych krajów Unii Europejskiej za 7 centów. Po zameldowaniu zostanie naliczana opłata dzienna za usługę w wysokości €1, za każdy dzień, w którym korzystasz z usługi. Korzystając z usługi Lebara 10=20 koszt połączenia wychodzącego wynosi 18 centów za minutę, połączenia przychodzące są bezpłatne a koszt wysłania SMSa do Holandii i innych krajów Unii Europejskiej wynosi 14 centów za wiadomość. Po zameldowaniu zostanie naliczona również opłata dzienna za usługę w wysokości €2, za każdy dzień, w którym korzystasz z usługi. W przypadku gdy w danym dniu nie korzysta się z usługi opłata nie jest pobierana. Limit dzienny darmowych rozmów odbieranych wynosi 120 minut, po przekroczeniu limitu obowiązują standardowe stawki za roaming przez pozostałą część dnia. Dzienna opłata za usługę wraz z dostępnym dziennym kredytem na rozmowy oraz wiadomości tekstowe w Usłudze Roaming obowiązują w danym dniu kalendarzowym od 0.00:01 do 23.59:59, a nie przez okres 24 godzin od aktywacji. Jeśli saldo na karcie SIM jest niewystarczające aby pokryć koszt opłaty dziennej czy rozmów wykonywanych w krajach poza Unią Europejską, wówczas obowiązują standardowe stawki za roaming. W ramach Usługi Roaming, obowiązuje także dzienna opłata dotycząca wykonywania i odbierania połączeń na terenie jednego z krajów należących do stref od 2-4. Jeżeli chcesz się wymeldować z Usługi Roaming, wyślij SMS o treści ROAMING*STOP pod numer 8800. Zastrzega się prawo do zmian i błędów w druku.